Актуальність: для версії TrueBSD 2.0-RC2 і вище

1. Оновлення базової системи TrueBSD

1.1 Оновлення вихідних текстів /usr/src

Для виконання всіх дій нам необхідні права доступу root. Заходимо в оболонку адміністратора:

%sudo su
#

Для оновлення вихідних текстів базової системи TrueBSD використовується скрипт getsrc:

#sh /usr/src/getsrc

1.2 Настройка майбутньої системи

Зібрати базову систему можливо ввімкнувши/вимкнувши окремі компоненти, опис яких наводиться у файлі /usr/share/examples/etc/make.conf. Для цього скопіюйте цей файл в /etc та відредактуйте його у відповідності з вашими потребами:

#cp /usr/share/examples/etc/make.conf /etc
#mcedit /etc/make.conf

Для використання конфігураційного файлу TRUEBSD (/truebsd/conf/TRUEBSD) при компіляції нового ядра необхідно його помістити в каталог /usr/src/sys/i386/conf:

#cp /truebsd/conf/TRUEBSD /usr/src/sys/i386/conf/

При необхідності його можна відредагувати, закоментувавши непотрібні рядки символом '#' (без лапок):

#mcedit /usr/src/sys/i386/conf/TRUEBSD

1.3 Збирання нової системи

Очищаємо старі тимчасові файли:

#rm -r /usr/obj
#cd /usr/src
#make clean

Збираємо “Всесвіт” (базову систему) таким чином:

#make buildworld

Після чого збираємо нове ядро:

#make buildkernel KERNCONF=TRUEBSD

Інсталюємо нове ядро:

#make installkernel KERNCONF=TRUEBSD

Вносимо зміни в стару структуру конфігів (на нову):

#mergemaster -p
#mergemaster

Інсталюємо нову базову систему:

#make installworld

Перезавантажуємо ОС:

#reboot

2. Оновлення колекції портів та встановленого ПЗ

2.1 Оновлення портів

 
update_truebsd_ru.txt · Last modified: 18-01-2013 (14:32) (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported

Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki