Кантакты

Калі вы знайшлі нейкую памылку ў TrueBSD, ці хочаце зрабіць свой унёсак у пракет - зьвяртайцеся, калі ласка, на адрас: nullbsd at gmail dot com.

Для шыфраваньня адпраўляемай вамі інфармацыі выкарыстоўвайце GPG-ключ: soko1.asc